background image

Det Vet Du

Vad gör du, när du är för dig själv
Vad vill du, om du får välja fritt
Vad ser du, när alla tittar bort
Hur känns det, när allt kommer i kring

Det enda jag kan tänka på är sånt man inte får,
sånt man inte snackar om men alla förstår
Så vad sä’r du, nu är det bara vi.

Var är du, och hur blev det så sent
När kan du, min dag är på paus
Försvann du, jag vill dig inget ont
Så hur blir det, vad har du för plan

Det enda jag kan tänka på är sånt man inte får,
sånt man inte snackar om men alla förstår
Så vad sä’r du, nu är det bara vi.

(Stäng in dig, släpp ut mig
Försvinn dig, jag ger mig

Stäng in dig, släpp ut mig
Försvinn dig, jag ber dig)


Sorry...  
logo
XHTML/CSS
& Design: